Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posilování vaginálních svalů

27. 1. 2010

Sahadžólí - vaginální kontrola

Richard Burton znalecky napsal: "Vaginální kontrola je nejvyhledávanější ženskou odpovědí. Žena by měla uzavřít a sevřít jóni tak, že lingam pevně stiskne jako ruka gópí, pastýřky, která podle své libovůle povoluje a svírá svou ruku při dojení krávy. Žena toho dosáhne pouze po dlouhém cvičení a speciálním promítáním celé své vůle do této oblasti těla, stejně jako se někteří lidé snaží zjemnit si sluch. [...] Manžel si takové ženy váží víc než jiné. Nevyměnil by ji ani za nejkrásnější královnu T í světů."

Sexuolog Alex Comfort v knize The Joy of Sex, str. 219, dodává: "Každá žena se může naučit používat vaginální a pánevní svaly, bude-li tam posílat myšlenky. Tuto zručnost (v textu knack) se lze naučit, protože mladé jihoindické dívky si ji osvojují. Není to otázkou rasy, ale cviku. Bohužel, jak se přesně provádí, nikdo nepopsal."

Nevím, zda opravdu nejsem první, kdo tyto cviky popisuje. V každém případě následující osvědčené tantrické techniky umožní každé ženě jejich osvojení.

V Indii jsou mladé drávidské Šakti do těchto technik, jež se nazývají sahadžólí, zasvěcovány brzy, často před pubertou. Obvykle je zasvěcuje matka. Nebo tak činí tantrický guru. Čím nastane zasvěcení dříve, tím jsou svaly mocnější, tím úplnější je jejich kontrola.

Sahadžólí byla rovněž součástí tajné výchovy dévadásí, posvátných tanečnic indických chrámů, a řeckých hetér. Hetéry vykonávaly dokonce test, který byl téměř "postupovou zkouškou". Musely z těsta vymodelovaný lingam přetnout svaly své jóni!

Moderní Zápaďanka, která nemá výhody této rané výchovy, se jim nevyrovná. Každá žena v každém věku však s trochou vytrvalosti obdrží ucházející výsledky. Celkem vzato je vagína především sval, který se může posilovat a kontrolovat jako všechny ostatní. Se sahadžólí je tomu jako u ásan: indičtí jógini, kteří cvičí pozice často od dětství, mají ohromující tělesnou pružnost a kontrolu, kterých žák začínající v dospělosti nedosáhne. Ale zkušenost ukazuje, že i v pokročilém věku můžeme získat dobrou pružnost, zejména v porovnání s průměrem našich, i mladých, spoluobčanů. Ať jste jakkoli staří, cvičením sahadžólí získáte postřehnutelnou (a oceňovanou) kontrolu svalů jóni.

Protože většina Zápaďanek tyto techniky nezná, stanou se tantričky v zemi slepých královnami!

Jak postupovat? Metoda je jednoduchá. Je to múlabandha, která stahuje oba anální sfinktery a zdvihače konečníku. Tantrické cvičení přesto vyžaduje propracovanější múlabandhu popsanou níže.

Jak praktikovat múlabandhu

Vsedě či vleže si uvědomte oblast konečníku. Dýchejte klidně. Asi po jedné minutě procítění slabě stáhněte první vnější svěrač konečníku. Při trochu větším stažení dospějete k druhému svalovému článku; nakonec stáhněte zdvihač anusu (konečníku). Současně přitahujte oba anální svěrače dovnitř a nahoru. Při pomalém a postupném provádění dobře rozlišujte tyto tři úrovně i během prvního pokusu. Potom sevřete co nejsilněji, až se rozechvěje celá anální oblast. Někdy pocítíte mrazení, které běží podél páteře. Podržte se zadrženým dechem maximální stažení alespoň šest vteřin. Uvolněte múlabandhu, ale stále vnímejte svaly zvnitřněním. Sledujte uvolnění celé oblasti a vznikající pocit tepla. Během múlabandhy můžete rovněž zkusit dýchat. Opakujte podle libosti minimálně pětkrát bez přerušení.

Touto energickou múlabandhou pocítíte, že se reakce šíří také mimo konečník a že dospívají k perineu (hrázi), vagíně, klitorisu a močovému měchýři. To je normální, protože vstupní svěrače vagíny a konečníku tvoří dvě oka jedné "osmičky": stáhnout jedno oko znamená působit i na druhé.

Vyzkoušejte si to. Stáhněte jedno oko osmičky a pozorně vnímejte jejich spojení s perineem (hrází), stejně jako s konečníkem a vstupem do vagíny.

Když je dobře cítíte a umíte je podle libosti stahovat, přejde vaše pozornost hlouběji až do vagíny, kde se rozvíjejí nové pocity. Múlabandhou dosáhnete na začátku slabých, ale následujícím cvičením rychle sílících stažení.

Úlohou vaginálních svalů, stejně jako svěračů a dutých orgánů, je svírání. Během orgasmu rozvlněné a rytmické svírání procházející jóni ve vagíně vytváří smyslné pocity, které se přenášejí na lingam.

Posilovat svaly vagíny

Tantra chce tyto svaly posilovat následujícím cvičením, které se normálně provádí "za studena", mimo sexuální styk a bez erotického podráždění. Aby nastalo účinné sevření, je lingam nahrazen válcovitým předmětem ad hoc: čím bude podobnější lingamu, tím lépe ho jóni sevře. V každém případě se může cvičit s pravým lingamem, například při Cestě údolím!

Předmět může být menší než skutečný lingam. Posloužit může jehla vaginálního irigátoru, u které se počítá se zavedením do vagíny, aniž by ji dráždila nebo zranila. Příliš tenký předmět by vagínu napínal příliš málo. Hodně žen používá "vibromaséru" zakoupeného v sex-shopu. Jestliže je jóni příliš suchá, navlhčete pseudolingam slinami nebo gynekologickou mastí, ale nikdy tukem nebo olejem. Při vsunutí válcovitého předmětu do vagíny je snadné vnímat její svaly a soustředit se na jejich pohyby.

Cvičení se provádí vleže na zádech. Když je pseudolingam ve vagíně, stáhněte maximálně oba svěrače konečníku a mocně ho sevřete. Podržte sevření, které zapojuje stále víc svalů anuso-genitální oblasti, alespoň na šest vteřin. Zadržte dech s prázdnými plícemi. Potom se nadechněte a uvolněte svaly. Třikrát nebo čtyřikrát dýchejte normálně. Opět udělejte múlabandhu se zadrženým dechem, tentokrát s plnými plícemi. Celý cyklus se libovolně opakuje.

Variace. Nadechněte se a na tři vteřiny udělejte múlabandhu. Vydechněte a na tři vteřiny uvolněte svaly. Opět se nadechněte a proveďte múlabandhu na tři vteřiny atd.

Cvičení má trvat asi tři minuty, pokud vás nepřepadne únava dříve. Snažte se dodržet pravidelnost: každodenní malá dávka má větší cenu než dlouhé občasné seance.

Když si posílíte tyto svaly, můžete během konkrétního styku tuto novou schopnost využít a překvapit tak svého partnera.

Některé ženy (škoda, že je jich menšina) mají schopnost spontánní vaginální kontroly. Tím lépe pro ně, to ale neznamená, že nemusí posilovat své vaginální svaly, které nejsou nikdy dostatečně silné.

Ideální je každodenní cvičení: zpěvačky také cvičí každý den. Je to pouze zvyk!

Manipulovat s předmětem

Když jste si posílily vaginální svaly, naučíte se manipulovat s předmětem, abyste dosáhly naprosté kontroly jóni. Napsal jsem "manipulovat", protože jóni by se měla stát silnou a zručnou jako ruka gópí (pastýřky) při dojení krávy, přirovnání, které použil Alex Comfort.

Abyste získaly tuto schopnost, doporučuji vám vizuální kontrolu. Kanyla je nyní užitečná. Na volný konec, který vyčnívá z vagíny, nasaďte asi dvaceticentimetrový nástavec, jehož pohyby vám umožní vidět účinek vaginálních stažení. Rytmické stahy z prvního cvičení jím pohybují dozadu. Potom se naučte s ním pohybovat bočně. Konečně mistrovským kouskem je kanylou otáčet ve směru hodinových ručiček a opačně. I když není nutné dosáhnout této dokonalosti, ukazuje to, kam až tato cvičení mohou vést.

Každá žena, která jim bude věnovat pět minut denně, brzy dosáhne neočekávané síly a kontroly.

Tato cvičení mají cenu, protože, kromě toho, že mohou proměnit život dvojice, uchovávají a vracejí každé ženě i po menopauze vagínu mladé Šakti, která je pružná, svalnatá, vyměšuje dobře potřebné sekrety, což je vše ocenitelné a oceňované!

Otázka: Nelze cvičit bez předmětu?

Odpověď: Do určité míry ano, ale s předmětem účinek stoupá. Tento předmět má úlohu činek v kulturistice, jejichž váha posiluje svaly. Podobně je tomu s vaginálními svaly. Aby se posílily, potřebují: a) se napnout, b) poskytnout nějaký odpor. To je dvojí role předmětu.

Stažení s duševní koncentrací vyvolává příliv krve a jemných energií (prány) do pohlavních orgánů, což velmi prospívá hormonální rovnováze pohlavního systému, ale také celému organismu.

Tato cvičení často vyvolávají příjemné pocity, které sice nejsou hledaným cílem, ale co je na nich špatného?

Diskrétně se tato cvičení mohou provádět kdykoli, kdekoli, třeba v metru! Samozřejmě bez předmětu! přesto existují dva příhodné okamžiky: večer před usnutím a ráno po probuzení.

Vypiplat si vaginální kontrolu

Výše uvedená cvičení už každou trochu vytrvalou ženu vybaví pružnou svalnatou a kontrolovatelnou jóni. Následující cviky zdokonalí toto "umění", které nemusí zůstat exkluzivní výsadou tantrických Šakti či ostatních Orientálek.

Anangaranga říká: "U některých ras jsou svírací svaly vagíny skutečně vycvičené. Například v Habeši je může žena stáhnout tak silně, že se muži udělá zle. Když obkročmo sedí na stehnech partnera, může vyvolat ejakulaci bez pohybů ostatních částí těla. Taková umělkyně se u Arabů nazývá Kabbazah, což doslova znamená to, co svírá, a není překvapující, že obchodníci s otroky za tyto ženy dostávají značné částky."

"Každá žena disponuje touto schopností na různé úrovni, ale často ji úplně zanedbává. Některé rasy o ní ani nevědí."

"[...] Aby žena svému manželovi poskytla rozkoš, měla by svírat svou jóni tak, jako kdyby pevně svírala lingam v ruce. Podle rozkoše ji přitom uvolňuje a opět svírá. Toho se dosahuje dlouhým cvičením, zejména promítáním své vůle a mysli do této části těla, podobně jako u toho, kdo naslouchá slabému hlasu."

Předešlými cviky dosahuje Šakti schopnosti stahovat či uvolňovat svaly anuso-vaginálního komplexu v celku. Následující cvičení umožní oddělit sval od svalu celé vaginální, hrázové a břišní oblasti.

Již v předešlých cvičeních zahrnovala múlabandha stavěcí svaly vagíny, zahnízděné v stydké krajině, jejichž vlákna se táhnou podél lůna až ke klitorisu, který se může dostat do erekce jako lingam, jeho protějšek. Další cvičení se doplňuje o příčné svaly hráze, minimost mezi konečníkem a vagínou. Ostatně právě tam jógini umisťují múládháračakru.

V krátkosti poznamenávám, že svaly podbřišku rovněž posilují vaginální svaly, což je důvod k posílení břišní stěny.

Zdroj: www.jitrnizeme.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Test, just a test

(beatirx, 12. 8. 2018 19:02)

Hello. And Bye.

Плитка Venis

(WillardWeK, 21. 7. 2018 7:35)

Плитка Venis
Перейти https://vplitka.com/catalog/plitka/ispanskaya-plitka/venis/

123424243

(DavidUnfiz, 12. 7. 2018 6:11)

1 https://speccypro.ru/

Hello

(RobertVes, 23. 4. 2018 3:56)

RickyClassicCars.com - Clasic Cars Dealer

(DealerAds, 20. 2. 2018 11:30)

RickyClassicCars.com - We are specialists with a passion for Classic Cars! Sells a wide range of classic cars and oldtimers. We are one of the best classic car dealers from Indonesia. Ricky Classic Cars can perfectly assist you with the purchase of a classic car. We'll work with you to find a suitable classic car, inland or abroad. Whether you like to work on an oldtimer yourself or you have no technical knowledge at all, you will definitely succeed in finding the perfect classic car at Ricky Classic Cars! Whether you are thinking of buying a vintage or classic car, or indeed, you would like to sell your car, then we can certainly help and advise.

Ricky Classic Cars is a trusted and licensed Indonesian Classic Cars Dealer. We also offer premier consignment services. Whether one car or an entire collection, Ricky Classic Cars has the best internet-driven marketing program to find a new owner for your vehicle, as well as a vast client network all over the world. We handle many brand of Cars, from Classic Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari, Austin Healey, Maserati, and many more... Just let us know which brands you like and we will provide it for you :)

Specialties: Classic Cars for Sale, Classic Car for Sale, Classic Muscle Cars for Sale, Muscle Cars for Sale, Old Muscle Cars for Sale, Old Cars for Sale, Antique Cars for Sale, Hot Rods for Sale, Street Rods for Sale, Buy Classic Cars, Buy Old Cars, Auto Sales.
#Mercedes-Benz #ClassicCars #190SL #280SL #ClassicMercedes #Classic190SL #Classic280SL #ClassicCarsForSale #ClassicCarsDealer #190SLforsale

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(Mashablits, 20. 1. 2018 19:31)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.


tantrajoga.estranky.cz

See also:
earn money solving captchas Google ReCaptcha ultimate solver! antigate ru 767

Hello... anybody home?

(JuliezMer, 20. 1. 2018 16:30)

Is this website alive?
Or....NOT?!


Thanks.

I Need XEvil.
XEvil 4.0 can break Google ReCaptcha-2!

Free XEvil Demo solve 99% types of captcha

(Mashablits, 14. 12. 2017 15:17)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

All internet will be CRASHED with XEvil!?

(Mashablits, 12. 12. 2017 21:42)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(Mashablits, 4. 12. 2017 17:35)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XRumer + XEvil cheap

(JuliezMer, 26. 11. 2017 19:43)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!
Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Test, just a testTest, just a test

(stooghooge, 7. 5. 2017 6:43)

otazka

(Jana, 25. 12. 2012 14:56)

dobry den, chcela by som sa opytat ci sa tymto posilovanim da obnovit citlivost vaginalnych stien pripadne ich stiahnutie pretoze vnutri nic necitim ani som nikdy necitila a nie je to tym ze by som sa nevedela uvolnit. Od malicka som gymnastka cize je mozne ze by bola pricina a problem v tom da sa stym nieco robit? dakujem, Jana

Praktické zkušenosti

(ugitswe, 22. 9. 2012 15:04)

Asiatky skutečně umí pracovat vaginálním svalstvem tak, že není třeba, aby se muž pohyboval. Dokonce jsem v Bangkoku viděl sexyshow, kdy umělkyně pomocí foukačky opatřené balonkem a zasunutým do vaginy sestřelovala nafouknuté balonky na vzdálenost cca 3 m. Evropské ženy jsou vedeny k užívání si vlastní rozkoše a nikoliv k poskytování rozkoše mužům, ovládat vaginální svalstvo neumějí, ba ani nechtějí, protože brzy zjistí, že jim samým stahy vaginy zvýšení rozkoše nepřináší. Snad prý to dokáží mženy, které mají v sobě cikánskou krev, ale pro nedostatek zkušeností nemohu tuto hypotézu potvrdit.

Re: Praktické zkušenosti

(Alena, 30. 9. 2012 11:47)

Dobrý den, mohu se přidat? Jsem kříženka české krve a maďarské krve po mamce. Od svých 21 let pociťuji potřebu pracovat se svými pánevními svaly a tudíž i poševními tak, abych je mohla zapojit při souloži..... j¨není pravda, že stahy vagíny rozkoš ženě nepřináší... ba naopak, je to velmi intenzivní pocit, který dokonce prodlužuje i doznívající rozkoš po orgasmu... je to velice individuelní a hodně záleží také na partnerovi, protože pokud nemáte zpětnou vazbu na cokolic, co uděláte v rámci milování, touha provést Kabbazah se rozplyne.... je to velmi intenzivní a neskutečné a na druhou stranu hodně křehké.... chce to trénink z obou stran, partnera i partnerky.... ale dokud se lidé nenaučí dostatečně vnímat svoje tělo a dýcháním uvolňovat jednotlivá centra rozkoše, nedosáhnout kýženého výsledku.... jsem ráda za to,že jsem taková, jaká jsem..... a nechtěla bych to ztratit.... je to neskutečný pocit, který se odráží v partnerově tváři a pro mě je to odměna a o to větší a hlubší prožitek..... přeji to všem....

Re: Re: Praktické zkušenosti

(ugitswe, 29. 11. 2012 11:27)

Díky za reakci, vaše postřehy jsou velmi cenné již proto, že nejsa ženou, nemohu je dokonale popsat. Přeji vám hodně příjemných prožitků a buďte šťastna.